Nyheter

Aktuelt vedrørende Covid-19

Kompensasjonsordningen vi hadde for mars 2020 – august 2020 er utvidet til å også gjelde for perioden september 2020 til februar 2021. Ordningen gjelder for de samme næringene som den forrige kompensasjonsordningen, og er åpen for foretak med mer enn 30 prosent omsetningsfall som følge av koronapandemien. Foretak som skal søke må: være registrert i Foretaksregisteret eller …

Aktuelt vedrørende Covid-19 Les mer »

Potensiell feil i skattemeldingen 2019!

I følge Regnskap Norge har Altinn sentralforvaltning informert systemleverandører om at postene 4.3.4 og 4.3.5 inneholder feil i beregnet forhåndsutfylt verdi på skogbrukseiendom, gårdsbruk og annen fast eiendom med skattepliktig avkastning. Både Regnskap Norge og Norges Bondelag har hørt med Skattedirektoratet om dette stemmer og hvilke konsekvenser dette kan få for utfyllingen av skattemeldinger. ​ …

Potensiell feil i skattemeldingen 2019! Les mer »