Aktuelt vedrørende Covid-19

Kompensasjonsordningen vi hadde for mars 2020 – august 2020 er utvidet til å også gjelde for perioden september 2020 til februar 2021.

Ordningen gjelder for de samme næringene som den forrige kompensasjonsordningen, og er åpen for foretak med mer enn 30 prosent omsetningsfall som følge av koronapandemien.

Foretak som skal søke må:

  • være registrert i Foretaksregisteret eller enkeltpersonforetak registrert i Enhetsregisteret
  • være skattepliktig til Norge
  • ha ansatte (dette vilkåret gjelder ikke for enkeltpersonforetak og ansvarlige selskap der foretakets inntekt er innehavers eller minst en av deltagernes hovedinntekt)
  • hatt et stort omsetningsfall i søknadsperioden
  • drive lovlig aktivitet
  • ikke være under konkursbehandling, besluttet avviklet eller tvangsoppløst
  • drive næringsvirksomhet som er omfattet av ordningen

I tillegg har det kommet et krav om at opplysninger i søknaden må bekreftes av en regnskapsfører eller revisor før innsendelse av søknaden.

Søknaden må deretter signeres av både søker og regnskapsfører/revisor.

Søknadsfrist for sept/okt og nov/des er 14. mars.

Her kommer du til søknaden samt videre linker til mer informasjon.

Husk at du kan kontakte oss for bistand!

Denne denne nyheten med andre

Del på Facebook
Del på Twitter
Del på LinkedIn
Del på Pinterest

Legg gjerne igjen en kommentar eller et spørsmål