Tips og Triks....

... og små regler.

Det kan virke ganske «rett fram» å føre regnskap, men det er mye å tenke på og vite om! Regnskapsfaget er stort, og det oppdateres stadig. Her kommer noen tips som kan gjøre det lettere å føre regnskapet selv, om du ønsker det.

Jeg anbefaler at du kontakter meg dersom du ikke har ført regnskap selv før, og ønsker kontroll av regnskapet for å se om du har gjort ting korrekt. Eventuelt så kan vi finne en fordeling der du gjør noe, mens jeg tar resten.

Først og fremst: Mat er i utgangspunktet ikke fradragsberettiget! Skatteetaten mener at mat er noe alle må ha, og derfor skal ikke bedriften belemres med dette. Det finnes dog unntak. Og hvis dine kostnader kommer innunder disse unntakene: Husk at det aldri er fradragsrett for MVA på mat (bortsett fra hvis du driver matbutikk eller restaurant).

Husk å ALLTID påføre kvitteringen de 3/4 H’er: Hvem Hva/Hvorfor Hvor.

PS – i teksten under er det KUN snakk om skattemessig fradrag, da MVA er utelukket jf tekst over. ​​​


Overtidsmat
Ved sammenhengende arbeid på 10 timer eller mer. Både som ansatt og som selvstendig næringsdrivende kan man da kjøpe mat for inntil kr 200 før dette blir skattepliktig.

Dette gjelder da uansett om det er den ansatte selv som betaler og deretter krever refusjon, eller om det er firmaet som betaler. Arbeidsgiver kan kostnadsføre hele beløpet som overtidsmat (vanligvis konto 5915).

Overstiger beløpet kr 200 gjelder det samme som før – det overskytende blir skattepliktig. Dette er nytt fra 01.01.2019, og en forenkling i forhold til hvordan det var før. ​


Mer informasjon kommer om:
– Representasjon
– Møte


Ditt selskap er nå blitt MVA-registrert, og da kan du få fradrag for inngående MVA på dine kostnader – samtidig som du må legge på MVA på ditt salg. Men kan du få fradrag for ALL MVA? Dette er en vanlig feil hos de som fører regnskapet selv, de bokfører alt som er av kostnader, og de fører fradrag for MVA. Det er dog enkelte ting der du IKKE får fradrag for MVA, selv om det står på kvitteringen at det er MVA inkludert.

Det heter seg at man kan få fradrag for inngående MVA så lenge kostnaden skal brukes i den registrerte virksomheten. Hva betyr nå det?


MAT
Kun de som kjøper mat for å selge maten videre (matbutikk/kiosk) eller for å prosessere maten (kafe/restaurant mm) kan kreve fradrag for MVA på mat. Veldig få andre har grunn til å kreve fradrag for MVA på mat.

LEIE LOKALER
Entreprenør som leier kontor og får faktura som er tillagt MVA får fradrag for denne MVA’en. Men leier samme firma selskapslokaler for å feire 10 års drift, så er dette ikke MVA-fradragsberettiget. Det er altså formål med leie som bestemmer om man får fradrag eller ikke.

GAVE
Det er en del retningslinjer i forbindelse med gaver, men felles for dem alle er at man ikke får fradrag for MVA.

REISE
Dersom formålet med reisen er å hente en maskin til selskapet, eller møte en kunde, så kan man få fradrag for MVA. Dersom formålet med reisen er kurs/utdanning så får man ikke fradrag for MVA.


Denne lista kan gjøres veldig lang. Dette som er listet opp her er de vanligste feilene som gjøres. Dersom du er usikker, ta kontakt med meg (eller din regnskapsfører, eller skatteetaten) og forhør deg om hva som er riktig.
Et spørsmål jeg har fått er hva man kan skrive av når det gjelder klær. I utgangspunktet; ingen ting!
Unntak finnes her også.

Er klærne uegnet til privat bruk (pga utseende, logo på klær mm) så kan klærne fradragsføres. Spesialklær som snekkerbukser, yttertøy til anleggsarbeidere mm er også fradragsberettiget så sant selskapets logo er påført.

Om man jobber på kontor eller andre steder der det ikke er påkrevd spesial-klær/uniform, så får man ikke dette fradragsført, selv om man kjøper f.eks. en dress utelukkende for å gjøre godt inntrykk på en ny samarbeidspartner.

Jeg – som er daglig leder og eier av Tenåsen Regnskap AS – kan for eksempel ikke fradragsføre klær eller sko jeg kjøper for å representere i forbindelse med jobben. Unntak her er hvis firmaet kjøper inn klær påført logo – dette anses som uegnet til privat bruk.
Enten du bruker regnskapsfører eller fører selv, så er et ryddig regnskap alfa og omega.

Bilagene må oppfylle krav, være leselige, og om nødvendig ha påført ekstra forklaringer eller tilleggsinformasjon.


Dette er det flere årsaker til:

  • Bokettersyn.
  • Ekstern regnskapsfører – mindre tidsbruk, både ved bokførings- og kontroll-oppdrag.
  • Sporbarhet
  • Lett å se hva som mangler! (F.eks. en faktura vedr telefoni hver måned. Mars mangler! Aha – finne den.)